Rodzaje ściernic

Ściernice wykonane z mieszaniny twardego materiału żywiczno-ściernego z syntetycznym klejem lub gumą. Duże spektrum działania przy obróbce powierzchni poprzez zastosowanie różnej granulacji i rodzaju materiału ściernego.
Główną zaletą tego narzędzia jest jego łatwość profilowania i odwzorowania szlifowanego kształtu.
Produkt występuje w średnicy Ø200 i grubościach od 20 mm do 1400 mm, stopniowanie grubości co 5 mm.

produkowane są poprzez spiralne zwijanie przy jednoczesnym ściskaniu i sklejaniu włókninowego materiału ściernego oraz włókna nylonu wokół centralnego rdzenia w celu uzyskania kompaktowej struktury. Duże spektrum działania przy obróbce powierzchni poprzez zastosowanie różnej granulacji i rodzaju materiału ściernego.
Produkt występuje w średnicy Ø200 i grubościach od 20 mm do 1400 mm, stopniowanie grubości co 5 mm. Inne średnice na zamówienie.

Ściernice produkowane są z arkuszy włókniny ściernej promieniście przyklejonych dookoła rdzenia. Dzięki dużemu zakresowi granulacji materiału ściernego oraz różnorodności i gęstości włóknin narzędzie o dużym spektrum działania przy obróbce powierzchni w przemyśle drzewnym, drewnopochodnym i metalowym.
Produkt występuje w średnicy Ø200 i grubościach od 20 mm do 1400 mm, stopniowanie grubości co 5 mm. Inne średnice na zamówienie.

ściernice produkowane są z arkuszy włókniny promieniście przyklejanej dookoła rdzenia naprzemiennie z papierem lub płótnem ściernym. Duża różnorodność materiałów i włóknin ściernych pozwala na wszechstronne zastosowanie przy obróbce powierzchni w przemyśle drzewnym, drewnopodobnym oraz metalowym.
Produkt występuje w średnicy Ø200 i grubościach od 20 mm do 1400 mm, stopniowanie grubości co 5 mm. Inne średnice na zamówienie.

Ściernice produkowane są z arkuszy płótna ściernego promieniście przyklejanego dookoła rdzenia dodatkowo wzmocnionego okuwką metalową. Materiał ścierny korund, zakres granulacji P40 do P320.
Ściernice mają zastosowanie przy powierzchniowej obróbce takich materiałów jak stale, stale stopowe, aluminium, tworzywo drzewne i drewno.